Intel tung ra ổ cứng SSD 160GB

Intel cho biết sẽ mở rộng họ ổ SSD SATA X25-M 2,5” và X18-M 1,8” với ổ 2,5” 160GB. Loại ổ X25-M 1,8” 160GB sẽ được tung ra trong tháng 1/2009.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12587&chnlid=20&t=pcolarticle