“72% người sử dụng Internet tại quán cà phê và 75% người sử dụng Internet tại công sở có ý định đăng ký dịch vụ băng thông rộng”...