Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Internet - Phương tiện quảng cáo thời khủng hoảng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Một nghiên cứu của Công ty IDC cho biết trong vòng bốn năm tới số người sử dụng Internet tại Việt Nam sẽ lên tới con số 27 triệu, nói cách khác cứ ba người dân thì sẽ có một người sử dụng Internet.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=114700