Tivi có thể chẳng lâu nữa sẽ trở thành chuyện dĩ vãng khi giới chuyên gia dự báo số lượng phim ảnh được xem qua Internet sẽ tăng gấp 4 lần trong vòng 4 năm tới.