INTERNET TV - Bước đột phá trong công nghệ Phát thanh Truyền hình

XHTTOnline: Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, đã tạo ra những cơ hội kinh doanh đa dịch vụ truyền thông mới... Một trong những ứng dụng nổi bật xu hướng hội tụ là dịch vụ phát thanh truyền hình trực tuyến, truyền hình tương tác cung cấp video theo yêu cầu (VOD) trên mạng Internet....

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=31&subjectID=13908