IPA sẽ trả cổ tức 8% năm 2012

Gốc
(ĐTCK) Thông tin thiết thực nhất với các cổ đông CTCP Tập đoàn Đầu tư IPA là IPA chốt chia cổ tức 8% cho cổ đông năm 2012, kế hoạch năm 2013 cổ tức cũng là 8% nếu Công ty đạt kết quả kinh doanh tốt. Quyết định này vừa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) IPA quyết nghị tuần qua.

Cùng với quyết định chia cổ tức, ĐHCĐ IPA cũng quyết định ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK ngay năm 2013 hoặc năm 2014, để đảm bảo quyền giao dịch thông suốt cho các cổ đông. Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Công ty.

Dự kiến, việc tăng vốn sẽ tiến hành trong quý IV năm nay thông qua việc bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới), giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Giá trị sổ sách của IPA hiện nay là 17.600 đồng/CP, nếu phát hành thành công như kế hoạch trên, giá trị sổ sách của IPA sẽ là 15.067 đồng/CP.

Theo IPA, do được sự ủng hộ của các cổ đông lớn, nên khả năng đợt phát hành thành công là khá cao, ít nhất là 70% giá trị dự kiến phát hành.

IPA được thành lập năm 2006, tại thời điểm 31/12/2012, Công ty có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.055 tỷ đồng. Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn cùng nên kinh tế, IPA đã gây dựng thành công CTCP Chứng khoán VNDirect và nhiều dự án đầu tư tư nhân khác. Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được IPA đầu tư tiếp vào các dự án của Công ty hoặc công ty thành viên, như Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B, công suất 4,5 MW; dự án khu du lịch ven biển Anvie Đà Nẵng; dự án Homefood trong lĩnh vực thực phẩm; góp vốn đầu tư hợp tác với các công ty con, công ty liên kết của IPA như Công ty Ong Trung ương; CTCP Cơ khí ngành in; CTCP Du lịch dịch vụ Hội An… để khai thác hiệu quả hơn các tài sản và thế mạnh của IPA.

Cũng liên quan đến đợt phát hành, IPA cam kết đưa cổ phiếu lên niêm yết trên TTCK trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Tin nóng

Tin mới