'Làm giá' bất thành, dân buôn đổ xô ngồi bán lỗ iPhone 14 ở lề đường

'Làm giá' bất thành, dân buôn đổ xô ngồi bán lỗ iPhone 14 ở lề đường

Phát hiện lô điện thoại nhập lậu trị giá 1,6 tỉ đồng

Phát hiện lô điện thoại nhập lậu trị giá 1,6 tỉ đồng

QLTT Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 42 điện thoại iPhone 14 nhập lậu

QLTT Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 42 điện thoại iPhone 14 nhập lậu

Bắt giữ vali chứa 42 điện thoại iPhone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng nghi nhập lậu

Bắt giữ vali chứa 42 điện thoại iPhone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng nghi nhập lậu

Bắt giữ lô điện thoại iPhone 14 nhập lậu

Bắt giữ lô điện thoại iPhone 14 nhập lậu

Thu giữ lô điện thoại Iphone 14 xách tay trị giá 1,6 tỷ đồng

Thu giữ lô điện thoại Iphone 14 xách tay trị giá 1,6 tỷ đồng

Tin tức hôm nay (24-9): Tạo điều kiện tốt nhất để TP HCM phát triển

Tin tức hôm nay (24-9): Tạo điều kiện tốt nhất để TP HCM phát triển

Phát hiện lô 42 điện thoại iPhone 14 nghi nhập lậu

Phát hiện lô 42 điện thoại iPhone 14 nghi nhập lậu

Phát hiện người mang vali chứa 42 Iphone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng nghi nhập lậu

Phát hiện người mang vali chứa 42 Iphone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng nghi nhập lậu

Tạm giữ lô điện thoại di động iPhone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng

Tạm giữ lô điện thoại di động iPhone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng

TP.HCM: Phát hiện vali chứa hàng chục iPhone 14 nghi nhập lậu

TP.HCM: Phát hiện vali chứa hàng chục iPhone 14 nghi nhập lậu

Phát hiện lô iPhone 14 đầu tiên nghi nhập lậu

Phát hiện lô iPhone 14 đầu tiên nghi nhập lậu

Bất thường chiếc vali chứa 42 điện thoại Iphone 14

Bất thường chiếc vali chứa 42 điện thoại Iphone 14

TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ 42 chiếc iPhone 14 không hóa đơn chứng từ

TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ 42 chiếc iPhone 14 không hóa đơn chứng từ

Tạm giữ lô điện thoại Iphone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng

Tạm giữ lô điện thoại Iphone 14 trị giá 1,6 tỷ đồng

Phát hiện lô hàng Iphone 14 trị giá 1,6 tỉ đồng không hóa đơn chứng từ

Phát hiện lô hàng Iphone 14 trị giá 1,6 tỉ đồng không hóa đơn chứng từ

Thu giữ lô điện thoại iPhone14 không hóa đơn trị giá 1,6 tỷ đồng

Thu giữ lô điện thoại iPhone14 không hóa đơn trị giá 1,6 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Tạm giữ 42 chiếc iPhone 14 không có hóa đơn trị giá 1,6 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Tạm giữ 42 chiếc iPhone 14 không có hóa đơn trị giá 1,6 tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh: Tạm giữ 42 chiếc iPhone 14 không có hóa đơn trị giá 1,6 tỷ đồng
TP. Hồ Chí Minh: Tạm giữ 42 chiếc iPhone 14 không có hóa đơn trị giá 1,6 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh: Tạm giữ 42 chiếc iPhone 14 không có hóa đơn trị giá 1,6 tỷ đồng