iPhone 7 không thể thay đổi

Gốc
iPhone 7 không thay đổi dù Apple đã có nhiều dự định. Việc thiếu quy trình cung ứng, không còn nhiều cải tiến cũng như sự nguội lạnh của thị trường là những nguyên nhân.

Lê Phát - Nhật Nguyên - Ngọc Nhi

Tin nóng

Tin mới