Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

iPhone đã hỗ trợ trao đổi e-mail dựa trên Exchange

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Với việc tung ra iPhone 2.0 beta, Apple đang cấp phép ActiveSync và hỗ trợ e-mail dựa trên Microsoft Exchange.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9330&t=pcolarticle