IPO Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1

Gốc
Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, Tổng công ty sẽ IPO 12.8% vốn và bán cho nhà đầu tư chiến lược 49.5% vốn.

Cụ thể, việc cổ phần hóa sẽ được thực hiện bằng hình thức bán một phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Theo đó, vốn điều lệ khi phát hành cổ phần lần đầu là 1,100 tỷ đồng tương ứng với 110 triệu cp và Nhà nước sẽ nắm giữ 40% vốn. Số cổ phần được bán cho nhà đầu tư chiến lược là 49.5 triệu cp tương ứng 45% vốn. Số cổ phần còn lại sẽ được bán công khai và bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp tương ứng chiếm tỷ lệ vốn là 12.8% và 1.82%. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng thực hiện.

Tại thời điểm cổ phần hóa, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP là Bộ Xây dựng. Trong quý 3/2016, Bộ Xây dựng sẽ chuyển quyền này về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ( SCIC ). Đến năm 2017, SCIC sẽ thực hiện bán hết phần vốn mà nhà nước còn nắm giữ tại đơn vị.

Trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh giảm trừ giá trị vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 khoản tiền chênh lệch giữa giá trị cổ phiếu tại thời điểm Tổng công ty Xây dựng số 1 góp vốn và giá đóng cửa của các cổ phiếu CTCP Bê tông Biên Hòa ( BHC ), CTCP Xây dựng và Kinh doanh vật tư ( CNT ) trên sàn UPCoM tại ngày gần nhất với thời điểm Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 chính thức chuyển thành CTCP.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý cho doanh nghiệp không phải hoàn nhập vào vốn Nhà nước khoản trích dự phòng 50.65 tỷ đồng để dùng cho bảo hành công trình. Trường hợp khi kết thúc hợp đồng bảo hành, số tiền đã trích lớn hơn số chi thực tế thì nộp số dư về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Chi tiết Quyết định : 1842-QD-TTg-CPH-Ctyme-TCT-XD-so1.pdf

Tin nóng

Tin mới