(NDH) Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp). Trong đó, đã có 203 nhà đầu tư cá nhân tham gia đăng ký mua 1.575.700 cổ phần của Hancorp.

HNX cho biết, thời hạn nộp phiếu đấu giá chậm nhất là 16 giờ 00 phút ngày 05/03/2014. Thời gian tổ chức đấu giá là vào 8 giờ 30 phút, ngày 10/03/2014.

Được biết, Hancorp chào bán lần đầu ra công chúng 49.742.300 cổ phần (tương ứng 26,18% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 10.200 đồng/cp.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa là 1.900 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông của công ty khi đó sẽ bao gồm 26,18% cổ phần cho nhà đầu tư bên ngoài, 0,45% vốn thuộc về người lao động và 73,37% còn lại do Nhà nước nắm giữ.

Tổ chức tư vấn bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Bình Minh - NDH