IPO Vận tải Đường sắt Sài Gòn: 20 cá nhân đăng ký mua 7.8 triệu cp

Gốc
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết có 20 cá nhân đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Đường sắt Sài Gòn (RAILWAY).

Cụ thể, RAILWAY sẽ tổ chức đấu giá bán 7,210,600 cp lần đầu ra công chúng với mức giá khởi điểm dự kiến 10,000 đồng/cp vào ngày 07/12/2015. Có 20 nhà đầu tư cá nhân trong đước đã đăng ký mua hơn 7.8 triệu cp.

Tổng số nhà đầu tư tham gia: 20 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:

20 NĐT

Cá nhân nước ngoài:

0

Tổ chức trong nước:

0

Tổ chức nước ngoài:

0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 7.834.500 CP

Cá nhân trong nước:

7.834.500 CP

Cá nhân nước ngoài:

0

Tổ chức trong nước:

0

Tổ chức nước ngoài:

0

Tin nóng

Tin mới