Trình Thủ tướng xem xét cấp phép cho hãng bay của 'vua hàng hiệu' Hạnh Nguyễn

Trình Thủ tướng xem xét cấp phép cho hãng bay của 'vua hàng hiệu' Hạnh Nguyễn

Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng việc cấp phép bay hàng hóa cho IPP Air Cargo

Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng việc cấp phép bay hàng hóa cho IPP Air Cargo

Báo cáo Thủ tướng xem xét cấp phép cho hãng bay của 'vua hàng hiệu'

Báo cáo Thủ tướng xem xét cấp phép cho hãng bay của 'vua hàng hiệu'

Chạy đua vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Chạy đua vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không

Cục Hàng không tái khẳng định IPP Air Cargo đủ điều kiện cấp phép bay

Cục Hàng không tái khẳng định IPP Air Cargo đủ điều kiện cấp phép bay

Cần làm rõ thêm hồ sơ xin cấp phép hãng hàng không IPP Air Cargo

Cần làm rõ thêm hồ sơ xin cấp phép hãng hàng không IPP Air Cargo

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu làm rõ hồ sơ xin cấp phép của IPP Air Cargo

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu làm rõ hồ sơ xin cấp phép của IPP Air Cargo

Phải lưu ý đặc biệt điều kiện vốn, quốc tịch cổ đông của IPP Air Cargo

Phải lưu ý đặc biệt điều kiện vốn, quốc tịch cổ đông của IPP Air Cargo

IPP Air Cargo sẽ lựa chọn thủ tục đầu tư trong nước khi lập hãng bay chuyên hàng hóa

IPP Air Cargo sẽ lựa chọn thủ tục đầu tư trong nước khi lập hãng bay chuyên hàng hóa

IPP Air Cargo cam kết lựa chọn thủ tục đầu tư trong nước khi lập hãng bay

IPP Air Cargo cam kết lựa chọn thủ tục đầu tư trong nước khi lập hãng bay

Giải trình việc soát quốc tịch cổ đông hãng bay IPP Air Cargo

Giải trình việc soát quốc tịch cổ đông hãng bay IPP Air Cargo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ý kiến về việc cấp giấy phép cho hãng hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu ý kiến về việc cấp giấy phép cho hãng hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ KH-ĐT nêu đề nghị liên quan đến hãng bay của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ KH-ĐT nêu đề nghị liên quan đến hãng bay của tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ KH&ĐT đề nghị rà soát quốc tịch của cổ đông góp vốn IPP Air Cargo

Bộ KH&ĐT đề nghị rà soát quốc tịch của cổ đông góp vốn IPP Air Cargo

Bộ KH&ĐT đề nghị rà soát quốc tịch cổ đông tại hãng bay của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ KH&ĐT đề nghị rà soát quốc tịch cổ đông tại hãng bay của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Đề nghị rà soát tình trạng quốc tịch của cổ đông góp vốn IPP Air Cargo

Đề nghị rà soát tình trạng quốc tịch của cổ đông góp vốn IPP Air Cargo

Lưu ý kiểm tra về quốc tịch các cổ đông hàng không IPP Air Cargo của ông Hạnh Nguyễn

Lưu ý kiểm tra về quốc tịch các cổ đông hàng không IPP Air Cargo của ông Hạnh Nguyễn