Irắc bác bỏ kế hoạch an ninh của Iran

Gốc
Ngày 7/11, người phát ngôn Chính phủ Irắc tuyên bố bác bỏ kế hoạch an ninh mà Iran đưa ra cuối tuần qua, nêu rõ rằng kế hoạch này lại là sự "can thiệp vào công việc nội bộ" của Irắc.

Tin nóng

Tin mới