Nhiều ngân hàng lớn châu Âu và châu Á đã hạn chế, hoặc ngừng giao dịch với Iran, sau các biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ...