Iran thúc giục dỡ bỏ cấm vận để thu hút đầu tư vào ngành dầu khí

VIT - Thu hút các nguồn đầu tư vào ngành dầu khí là một trong những kế hoạch dài hạn của Iran nhằm tăng khả năng sản xuất dầu. Muốn vậy, mọi sự cấm vận cần phải được dỡ bỏ.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/Nangluong/45925/default.aspx