(SGGP 12G) Theo Reuters, trong một nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh cho các bác sĩ khi các cuộc tấn công của các tay súng nhắm vào họ ngày càng nhiều, Chính phủ Iraq vừa cho phép các bác sĩ được quyền mang súng để tự vệ.