ND - Theo Reuters, ngày 26-3 Thủ tướng Iraq N.Al Maliki đã kêu gọi các tay súng đang giao chiến với lực lượng an ninh Iraq ở TP Basra, cách đông - nam Baghdad 550 km, hạ vũ khí và giao nộp vũ khí trong vòng 72 giờ nếu không phải đương đầu "những trừng phạt nghiêm khắc nhất".