Chủ tịch đảng Mặt trận Đối thoại dân tộc Iraq, Saleh al-Mutlaq cho biết, Phó Chủ tịch đảng này, Hassan Zaidan al-Lihebi đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ngày 18-1, khi ông và các chính khách khác nhóm họp để thảo luận về cuộc bầu cử cấp tỉnh sắp tới.