Ngày 15/10, Ireland đã hoàn tất phê chuẩn Hiệp ước Lisbon và như vậy chỉ còn một thành viên EU là Sec chưa phê chuẩn hiệp ước này.

Ngày 15/10, Ireland đã hoàn tất tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Lisbon của Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Mary McAleese thông báo đã ký một văn kiện pháp lý đặc biệt tiếp sau cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai diễn ra ngày 2/10 vừa qua với kết quả đa số người dân Ireland (67,13%) ủng hộ Hiệp ước này. Thông cáo từ Văn phòng Tổng thống Ireland cho biết bà Mary McAleese đã ký "Điều sửa đổi thứ 28 trong Hiến pháp (Hiệp ước Lisbon) 2009". Hiệp ước Lisbon, được soạn thảo nhằm cải cách các hoạt động của EU, cần tất cả 27 quốc gia thành viên thông qua trước khi có hiệu lực. Ireland là nước duy nhất trong số 27 thành viên EU áp dụng hình thức trưng cầu ý dân để thông qua Hiệp ước, các nước còn lại đều thông qua bằng việc bỏ phiếu tại quốc hội. Như vậy, cho đến nay Hiệp ước đã được 26/27 nước thành viên phê chuẩn, chỉ còn duy nhất Cộng hòa Séc chưa phê chuẩn./. (TTXVN/Vietnam+)