ISC: Đẩy mạnh xuất khẩu

Ngày 1/12/2007, tại Dinh Thống Nhất TPHCM, Công ty cổ phần rượu quốc tế (ISC) đã tổ chức hội nghị khách hàng và công bố sản phẩm mới.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18223