Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

ISO, IEC thông qua đặc tả OOXML

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Các kháng nghị của Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Venezuela không thu được sử ủng hộ cần thiết từ 2/3 thành viên các ban quản lý của ISO và IEC.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11121&t=pcolarticle