Israel cấp phép lao động cho thêm 1.500 lao động từ Gaza

Israel quyết định tăng thêm 1.500 giấy phép lao động cho người Palestine từ Gaza vào làm việc trong lãnh thổ Israel từ hôm nay. Quyết định này được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì an ninh cho khu vực phía Nam Israel. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/israel-cap-phep-lao-dong-cho-them-1500-lao-dong-tu-gaza-49968.htm