(Vitinfo) - Bộ trưởng Quốc phòng Israel tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao với Lầu năm góc về việc mua bán Phalanx B hoặc C-RAM, một loại súng cối bảo vệ kho quân sự chiến lược chống lại tên lửa của Palestine.