Israel nên rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng sau cuộc chiến 1967

Gốc
Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất thể hiện thiện chí của ông Olmert nhằm đáp ứng những yêu cầu chính của Palestine trong đàm phán hòa bình

Tin nóng

Tin mới