Israel nhập khẩu xe Trung Quốc

Gốc
(AutoNet)- Israel sẽ nhập khẩu xe hơi Trung Quốc, thông qua công ty David Lubinski Ltd.

Tin nóng

Tin mới