Bộ binh Israel bắt đầu rút quân khỏi Gaza từ hôm qua, sau khi cả Chính phủ Do Thái và Hamas đồng ý ngừng bắn sau ba tuần giao tranh.