NDĐT – Quân đội Israel hôm nay bắt đầu rút khỏi Dải Gaza, sau khi Israel và Hamas lần lượt tuyên bố ngừng bắn từ ngày hôm qua.