Israel tuyên bố phát triển hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa mới với mục đích bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ khỏi các vụ tấn công bằng tên lửa của phiến quân Hezbollah ở Li Băng và Hamas tại Gaza.