Ít nhất 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập được công đoàn

Gốc
Đó là một trong những chỉ tiêu phấn đấu của LĐLĐ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2015, trong đó 75% số CNLĐ gia nhập tổ chức CĐ.

Các cấp CĐ tỉnh còn chủ động phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, xây dựng cơ quan, đơn vị và gia đình văn hóa... Qua đó, hằng năm có 95-100% các cơ quan, đơn vị và 100% gia đình CNVCLĐ đăng ký đạt danh hiệu về văn hóa. T.H

Tin nóng

Tin mới