Ít ứng dụng, phí tiền nghiên cứu

Gốc
Tình trạng nhiều đề tài nghiên cứu nghiệm thu xong rồi… xếp vào tủ, đã là “chuyện thường ngày ở huyện” của không ít viện nghiên cứu cũng như bộ, ngành ở nước ta.

Tin nóng

Tin mới