CTCP Đầu tư công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa thông báo dự kiến dùng lợi nhuận chưa phân phối để thu hồi và mua lại 565,963 cp ITA với mệnh giá 10,000 đồng từ CBCNV.

Cụ thể, ITA dự kiến mua lại 172,140 cp và dự kiến thu hồi 393,823 cp ITA.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2013.

Nơi thực hiện: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM.

Dự kiến giao dịch thành công, ITA sẽ nâng tổng số lượng cổ phiếu quỹ từ 579,998 cp lên 1,145,961 cp.

Hằng Nga

INFONET