ITA: Khoản thu nhập khác tăng đột biến

Gốc
(ĐTCK) Khoản thu nhập khác tăng đột biến đạt hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 600 triệu đồng.

CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013.

Trong quý II, ITA đạt 45,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 7% so với cùng 2012. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm tới 45% xuống 18,5 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp đạt 27 tỷ đồng, tăng 80% cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm mạnh 44, trong khi các loại chi phí đồng loạt tăng. Nhưng nhờ khoản thu nhập khác tăng đột biến đạt hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ là hơn 600 triệu đồng, nên ITA báo lãi sau thuế 8,3 tỷ đồng vào cuối quý, tăng gần 10 lần so với cùng thời điểm năm trước.

Lũy kế 6 tháng 2013, doanh thu của ITA đạt 193,5 tỷ đồng, gấp 2,3 lần doanh thu 6 tháng 2012, nhưng vì giảm trừ doanh thu lên tới 155 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ chỉ là 640 triệu đồng) nên doanh thu thuần sụt giảm chỉ còn 38,74 tỷ đồng, chưa bằng nửa cùng kỳ 2012. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 87% cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6, ITA vay ngắn hạn 442 tỷ đồng và có khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác gần 530 tỷ đồng. Trong đó, phải trả cho CTCP Đại học Tân Tạo 199 tỷ đồng, CTCP Phát triển hạ tầng Tân Tạo 133 tỷ đồng, CTCP Tập đoàn Tân Tạo 41 tỷ đồng và bà Vũ Thị Nga. Các khoản này sẽ được cấn trừ bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013 thông qua ngày 26/4/2013. ITA vay dài hạn 1.557 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 10.412 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới