(Vietstock) - CTCP Đầu tư & Công nghệ Tân Tạo (HOSE: ITA) công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng với lãi sau thuế 72.5 tỷ đồng, chỉ bằng 26% so cùng kỳ và đạt 10% kế hoạch.

Doanh thu thuần 9 tháng đạt 327 tỷ đồng, chỉ bằng 21% so với cùng kỳ 2010 và bằng 11% kế hoạch năm (3,000 tỷ đồng).

Thêm vào đó, chi phí tài chính kỳ này gấp 3 lần cùng kỳ khi chiếm 132 tỷ đồng, chí phí bán hàng cũng gấp 2.3 lần, chiếm 12 tỷ đồng.

Theo đó, ITA chỉ lãi ròng 72.5 tỷ đồng trong 9 tháng, chỉ bằng 26% so mức 277 tỷ đồng của cùng kỳ và đạt 10% kế hoạch. EPS ở mức 212 đồng.

Riêng quý 3, doanh thu thuần là 81.8 tỷ đồng, bằng 24% cùng kỳ. Lãi sau thuế 18 tỷ đồng, bằng 19% cùng kỳ.