(NDHMoney) CTCP Đầu Tư Công Nghiệp Tân Tạo (mã ITA - HOSE) vừa có thông báo về việc dự kiến thu hồi và mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, ITA dự kiến mua lại 172.140 cổ phiếu và thu hồi 393.823 cổ phiếu (cổ tức, cổ phiếu thưởng phát sinh năm 2009, 2010, 2012 từ cổ phiếu mua lại) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 8 và nguồn vốn để mua lại được ITA lấy từ lợi nhuận chưa phân phối.

Số lượng cổ phiếu quỹ của ITA dự kiến sau khi giao dịch sẽ được nâng từ 579.998 cổ phiếu lên 1.145.961 cổ phiếu.

Được biết, ITA vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 với doanh thu đạt 45,5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Quý II/2013 ITA ghi nhận lãi ròng tại 8,27 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước thì tăng một cách đột biến.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu ITA dao động trong biên độ 5.400 – 6.900 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 1.611.924 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 9,8 tỷ đồng/phiên.