Chính phủ Italia vừa thông qua một loạt các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có kế hoạch bán tài sản nhà nước và cắt giảm số nhân viên chính phủ.

Thủ tướng Italia, Mario Monti (Ảnh: AP)

Đây là những biện pháp mà Thủ tướng Italia, Mario Monti đánh giá là rất mạnh nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng nợ công.

Bước đi đầu tiên của Italia trong nỗ lực giảm nợ công là huy động khoảng 10 tỷ euro bằng việc bán ba công ty nhà nước thuộc sự quản lý của Bộ Kinh tế nước này. Các kế hoạch tư nhân hóa khác sẽ được tiến hành sau đó. Số tiền thu được có thể được dùng cho các khoản chi tiêu của chính phủ cũng như việc mua lại trái phiếu chính phủ.

Chính phủ Italia cũng sẽ bán các bất động sản không được sử dụng sau khi rút giảm quy mô quân đội. Một quỹ bất động sản sẽ được thành lập để định giá và bán các tài sản như vậy cho các nhà đầu tư tư nhân. Các biện pháp khác là nâng mức khấu trừ thuế nhằm hỗ trợ hoạt động thương mại trong lĩnh vực xây dựng đang gặp khó khăn, trợ giúp những lao động trẻ có trình độ tìm được việc làm và thúc đẩy nền "kinh tế xanh".

Bên cạnh đó, chính phủ nước này cũng sẽ cắt giảm số nhân viên và sáp nhập một số bộ phận nhằm tăng tính nhất quán trong hoạt động. Các kế hoạch như vậy sẽ cắt giảm 10% số nhân viên trong Văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính.

Nợ công của Italia hiện ở mức 120% GDP, một trong những mức cao nhất trong Eurozone.

Tác giả : Thùy Trang