Italia tiến hành tổng tuyển cử

Gốc
Ngày 13/4, hơn 61 nghìn khu vực bỏ phiếu trên khắp đất nước Italia đã mở cửa để đón nhận khoảng 47 triệu cử tri trong tổng số 58,2 triệu dân đi bỏ phiếu.

Tin nóng

Tin mới