Cảnh sát Italy thu giữ nhiều thiết bị phục vụ cho việc đánh bom, như: ngòi nổ điều khiển từ xa, dây dẫn, chất nổ, các loại chất độc và tài liệu hướng dẫn cách làm bom, kỹ thuật chiến tranh...