KTĐT - Khoản viện trợ này đã được sử dụng để đầu tư cho 15 công trình cơ sở hạ tầng và đang trong giai đoạn hoàn tất tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.

Theo thông cáo báo chí của Đại sứ quán Italy tại Hà Nội ngày 20/10, đáp ứng lời kêu gọi của Hiệp hội Chữ thập Đỏ quốc tế, Chính phủ Italy đã phân bổ ngân sách 200.000 euro (tương đương 298.000 USD) để tài trợ cho chương trình cứu trợ nhân dân chịu ảnh hưởng của cơn bão Katsana (cơn bão số 9) đã gây ra nhiều thiệt hại to lớn về người và cơ sở hạ tầng tại miền Trung Việt Nam. Khoản cứu trợ này sẽ do Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam quản lý nhằm góp phần vào việc mua hàng hóa nhu yếu phẩm cho những nạn nhân và tài trợ cho những hoạt động nhằm nâng cao hệ thống cảnh báo và đối phó với thảm họa thiên nhiên, xây dựng lại nhà cửa tại những khu vực bị tác động nặng nề. Thông cáo báo chí nhấn mạnh, sự ủng hộ này khẳng định tình hữu nghị và đoàn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước và đây là lần thứ hai Chính phủ Italy thông qua viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam trong vòng một năm qua, sau khoản viện trợ 1 triệu euro để khắc phục hậu quả của cơn bão Kammuri. Khoản viện trợ này đã được sử dụng để đầu tư cho 15 công trình cơ sở hạ tầng và đang trong giai đoạn hoàn tất tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai./. Theo TTXVN/VietNam+