ITC xem xét thuế chống bán phá giá cá tra, basa VN

Gốc
Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ đã biểu quyết việc tiến hành đợt xem xét hành chính 5 năm thuế chống bán phá giá đối với cá tra, basa philê đông lạnh của Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới