ITD chốt ngày 07/08 GDKHQ nhận cổ tức tiền đợt 2/2016, tỷ lệ 10%

Gốc
Thời gian thanh toán tại ngày 22/08/2017.

ITD chốt ngày 07/08 GDKHQ nhận cổ tức tiền đợt 2/2016, tỷ lệ 10% - Ảnh 1

HĐQT của CTCP Công nghệ Tiên Phong (HOSE: ITD) đã thông qua 07/08 là ngày GDKHQ nhằm trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cp.

Năm tài chính 2017 (01/04-31/03/2017), ITD đạt doanh thu thuần 918 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng ở mức 22,6 tỷ đồng, tăng 22%.

Tính đến 31/03/2017, tổng tài sản của ITD ở mức 569 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn 478 tỷ đồng, chiếm 84% trong cơ cấu tài sản, tập trung tại khoản phải thu gần 258 tỷ đồng và hàng tồn kho gần 70 tỷ đồng. Tài sản dài hạn ở mức 91 tỷ đồng, tương đương 16% cơ cấu tài sản.

Tin nóng

Tin mới