CTCP Công nghệ Tiên Phong (HOSE: ITD) công bố BCTC hợp nhất quý 1 (NĐKT 01/04 đến 31/03) với kết quả lỗ hơn 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận lãi 1.5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hợp nhất của ITD đạt gần 84 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Theo đó, lãi gộp cũng giảm hơn 30% khi ở mức hơn 20 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí trong kỳ, ITD lỗ ròng hơn 3 tỷ đồng.

Phương Châu

Infonet