HĐQT của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (mã IVS - HNX) đã có quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2015 của công ty.

Theo đó, chỉ tiêu tổng doanh thu giảm từ 89,15 tỷ đồng xuống còn 26,15 tỷ đồng (-70,7%). Tổng chi phí giảm 53,2% và dự kiến đạt hơn 60,26 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của IVS được điều chỉnh giảm hơn 93% so với kế hoạch trước đó và chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng.

IVS dieu chinh giam hon 93% ke hoach loi nhuan nam 2015 - Anh 1

Năm 2014, IVS cũng đã phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Cụ thể, chỉ tiêu tổng doanh thu giảm từ 98,2 tỷ đồng xuống còn hơn 33,2 tỷ đồng (-66%). Tổng chi phí giảm 60,7% và dự kiến đạt hơn 23,6 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế điều chỉnh giảm gần 74% và chỉ đạt hơn 7,5 tỷ đồng.

IVS đã công bố BCTC quý III/2015 với mức lỗ ròng 392 triệu đồng, trong khi quý III/2014 lãi hơn 700 triệu đồng. Theo giải trình từ IVS, lợi nhuận sau thuế quý III/2015 giảm so với cùng kỳ năm 2014 là do thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm 2015 đến nay đã giảm cả về khối lượng và giá trị giao dịch, chỉ số VN-Index ngày 30/9/2015 là 562,64 giảm rõ rệt so với chỉ số VN-Index ngày 30/9/2014 là 598,80. Chính vì vậy, doanh thu thuần quý III/2015 giảm so với quý III/2014.

Mặt khác, chi phí về hoạt động kinh doanh tăng đôi chút so với quý III/2014 về chi phí môi giới CK, chi phí hoạt động kinh doanh đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của IVS ghi nhận trên 19 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 660 triệu đồng, sụt giảm mạnh so với mức lãi 3,5 tỷ của 9 tháng 2014.

Bình An