Ixraen và Nga thỏa thuận bỏ quy chế cấp thị thực

Gốc
Ixraen và Nga đã thỏa thuận sớm hủy bỏ quy chế cấp thị thực cho công dân của nhau.

Tin nóng

Tin mới