(TNO) Jack Nicholson (Mỹ), người đàn ông huyền thoại của các quý cô vừa tuyên bố ông muốn yêu lần nữa. Jack Nicholson thú nhận chưa bao giờ bận tâm việc mình có đang yêu hay không, bởi lẽ trong vấn đề này ông hoàn toàn mù tịt.