Jennifer Phạm "Hix nằm liệt giường cả tuần không làm được gì, huhu, mà có khi cũng cần nằm một chỗ thế này mới thấy Chồng thật là đáng yêu và đảm đang hihi".