Nhằm mục đích tăng cường năng lực quản lý hành chính trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, trong hai ngày 13 và 14/3, Cục Quản lý Cạnh tranh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp tổ chứchội thảo về bảo vệ người tiêu dùng, ở hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre .

Với sự tham dự của hơn 200 đại biểu, Hội thảo sẽ giới thiệu các bài học kinh nghiệm của nước ngoài, những thách thức và khó khăn trong quá trình thực thi luật bảo vệ người tiêu dùng và các biện pháp hiệu quả có thể được áp dụng tại Việt Nam. Kinh nghiệm thực thi luật của Nhật Bản thu lượm được từ chuyến công tác vào tháng 3 vừa qua của đoàn công tác Chính phủ Việt Nam cũng sẽ được chia sẻ tại hội thảo. Theo Ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý Cạnh tranh, “việc xây dựng Luật Bảo vệ Người tiêu dùng chỉ là sự khởi đầu của công tác quản lý bảo vệ người tiêu dùng. Còn rất nhiều việc sẽ phải làm như việc xây dựng phòng thí nghiệm để kiểm tra, xác minh chất lượng, độ an toàn của sản phẩm để bảo vệ lợi ích người tiêu dùng”. Việc tổ chức hội thảo nằm trong khuôn khổ “Dự án Tăng cường Năng lực Quản lý Bảo vệ Người Tiêu dùng” do JICA hỗ trợ với mục đích đào tạo và nâng cao kiến thức chuyên môn cho Cục Quản lý Cạnh tranh để xây dựng hệ thống thực thi Luật Bảo vệ Người Tiêu dùng hiệu quả. Dự án được thực hiện từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 5 năm 2011. Ngoài ra, JICA còn đang giúp Việt Nam tiến hành hai dự án khác là "Tăng cường hệ thống và hoạt động về tiêu chuẩn và hợp chuẩn” nhằm nâng cao chất lượng an toàn cho các thiết bị điện, điện tử ở Việt Nam và Dự án "Nâng cao năng lực về chính sách cạnh tranh và thực thi Luật Canh tranh của Việt Nam”./. Linh Chi (Vietnam+)