Siemens, nhà khổng lồ kỹ thuật Đức, đã chỉ định Giám đốc tài chính Joe Kaeser (ảnh) lên làm ông chủ mới, sau khi cho CEO Peter Loescher về vườn sớm 4 năm so với hợp đồng. Ông Kaeser, 56 tuổi, phải đối mặt với thách thức đang làm suy yếu dần tập đoàn khổng lồ có 78 tỷ EUR doanh thu mỗi năm với các sản phẩm từ turbine khí đốt cho đến tàu lửa siêu tốc và máy siêu thanh.