Hai chuyến đi, một thông điệp

Hai chuyến đi, một thông điệp

Mỹ cảnh báo các dự án khí đốt tại Châu Phi

Mỹ cảnh báo các dự án khí đốt tại Châu Phi

Hoa Kỳ đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng

Hoa Kỳ đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu

Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt - Mỹ hợp tác chống biến đổi khí hậu

Việt - Mỹ hợp tác chống biến đổi khí hậu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông John Kerry, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu

Việt Nam nỗ lực tổng thể, thúc đẩy tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam nỗ lực tổng thể, thúc đẩy tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu

Việt Nam cam kết mạnh mẽ đóng góp cho nỗ lực toàn cầu ứng phó biến đổi khí hậu

Thủ tướng tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ

Thủ tướng tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu

Thủ tướng tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn thăm Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn thăm Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu

Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu