Theo tin từ diễn viên Johnny Trí Nguyễn (cũng là người viết kịch bản) thì phim Dòng máu anh hùng sẽ thực hiện tiếp phần 2 vào năm 2009, vì phần 1 (sau một hồi lận đận tìm kiếm thị trường) đã thu hồi được kinh phí đầu tư và có lãi lớn.